Huyết Mộ Kiếm Ma - Tập 01 - Phim Kiếm Hiệp Mới Nhất 2021 - Thuyết Minh

162 Views
Published
Huyết Mộ Kiếm Ma - Tập 01 - Phim Kiếm Hiệp 2021 - Thuyết Minh
Mộ Vương Chi Vương Great King of the Grave 2021 tập trung vào nhân vật Lạc Vũ Tử đã giúp Tần Thủy Hoàng xây thủy Hoàng Lăng. Vì đề phòng hậu nhân của Mộ phái canh giữ sinh lòng tham trộm cướp nó nên đã chia Mộ phái ra làm Công Mộ phái của Lạc gia và Thủ Mộ phái của Mộ Dung gia để hai bên khắc chế lẫn nhau
#phimkiemhiep
Category
Phim Hồng Kông