????[MiniMovie] Hai tên ngốc này mà là hôn phu của tôi á?! // Gacha Life Vietnam // By YunikoAmi ???

2 Views
Published
— Vâng vâng, phim xàm ạ!
– Yêu cầu không cắp video dưới mọi hình thức!!
— Nhớ tuân thủ quy tắc cộng đồng ????????✨

⠀ 。゚゚・。・゚゚。
゚。 。゚
゚・。・゚
︵ ︵
( ╲ / /
╲ ╲/ /
╲ ╲ /
╭ ͡ ╲ ╲
╭ ͡ ╲ ╲ ノ
╭ ͡ ╲ ╲ ╱
╲ ╲ ╱
╲ ╱

╱╱┏╮╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱
╱╱┃┃╱╱┳╱┓┳╭┛┳┓
▉━╯┗━╮┃╱┃┣┻╮┣╱
▉┈┈┈┈┃┻┛┛┻╱┗┗┛
▉╮┈┈┈┃▔▔▔▔▔▔▔▔
╱╰━━━╯

????Thanks for reading [Mặc dù nó ngắn vl:^]????
Category
Phim Ấn Độ